Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika puudutab Raadiod.com kliente ning Raadiod.com online teenuste kasutajaid.
Raadiod.com on võtnud endale kohustuse kaitsta teenuse kasutajate privaatsust. Võetud kohustusest tulenevalt on kasutusel Privaatsuspoliitika, mis sätestab, kuidas sinu andmeid käsitletakse ja kaitstakse. Kõik Privaatsuspoliitika muudatused on kättesaadavad meie veebilehel.

Kuidas me kasutame kogutud andmeid?

Edastades meile vabatahtlikult enda isiklikud andmed, annad ka nõusoleku selleks, et võime neid andmeid kasutada, et täita sinu ees võetud kohustusi ning pakkuda sulle sellist teenust nagu ootad. Me säilitame sinuisikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on vajalik sulle teenuse pakkumiseks või nii kaua, kui nõuab seadus. Pärast seda sinu andmed kustutatakse. Andmeid ei ole võimalik kustutada juhul, kui andmete säilitamine on nõutud seadusega.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) näeme teile ainult mitte-isikupärastatud reklaame. Need reklaamid ei põhine teie varasemal käitumises ja ei kasuta reklaami sihtimiseks küpsiseid.

Mis on sinu õigused?

Sul on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me sinust hoiame. Kui isikuandmed ei ole korrektsed, on sul õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist. Sul on õigus küsida kirjalikku infot selle kohta, millised isiklikud andmed on sinust meie andmebaasis. Oma õiguste kasutamiseks palun kirjuta Raadiod.com kasutajatoele. Sul on igal ajahetkel võimalik keelduda oma andmete turunduslikust kasutamisest või võtta tagasi juba antud nõusolek.

Kellel on ligipääs kogutud andmetele?

Kogutud andmeid ei anta, ei müüda ega vahetada turunduslikel eesmärkidel kolmandatele osapooltele väljaspool Raadiod.com Group’i.

Kuidas me tagame kogutud andmete kaitse?

Me kasutame igakülgseid tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, et kindlustata andmete kaitse kadumise, muutmise, väärkasutuse jne vastu. Kasutatavaid meetmeid kohandatakse vastavalt valdkonna tehnoloogilistele arengutele ja uuendustele. Raadiod.com kasutab kogutud andmete kaitseks krüpteerimist. Secure Sockets Layer (SSL) abil krüpteeritakse kogu ostja ja müüja vahel liikuv informatsioon.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse veebilehele ning mida veebileht kasutab järgnevatel külastustel, et parandada veebilehe kasutusmugavust ja lihtsustada külastust. Me ei kasuta küpsiseid isikliku informatsiooni salvestamiseks ning me ei edasta kogutud infot kolmandatele osapooltele.
Küpsiseid on kahte tüüpi: püsiküpsised ja ajutised (seansi) küpsised. Püsiküpsised salvestatakse sinu arvutisse või mobiilseadmesse, kuid mitte kauemaks kui 12 kuud. Ajutised küpsised kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Me kasutame püsiküpsiseid selleks, et salvestada sinu esilehe valik ning et salvestada sinu sisselogimisinfo, kui oled sisse logides märkinud valiku “Jäta mind meelde”.
Veebilehitsejat kasutades on küpsiste arvutist või mobiilseadmest kustutamine väga lihtne. Täpsemad juhised küpsiste haldamiseks ja kustutamiseks leiab igas veebilehitsejas alamenüüs “Abi”. Võimalik on küpsised blokeerida või märkida, et saad iga uue küpsisega vastava teate. Palun arvesta sellega, et kui otsustad küpsised blokeerida, siis ei ole sul võimalik kasutada kõiki veebilehe poolt pakutavaid funktsioone.

Kolmandate osapoolte küpsised

Me kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid, et koguda statistikat selliste veebianalüüsi teenuste abil, nagu Facebook, Google AdSense, Google Analytics, Google+ ja X. Selleks kasutatakse nii püsiküpsiseid kui ka ajutisi küpsiseid. Püsiküpsised salvestatakse sinu arvutisse või mobiilseadmesse aga mitte kauemaks kui 24 kuud.

Välised lingid

Raadiod.com veebilehel võib leiduda linke veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Raadiod.com ei võta vastutust kolmandate osapoolte poolt hallatavate veebilehtede sisu ega privaatsuspoliitika eest. Raadiod.com vahendab väliseid linke, et veebikeskkonna kasutajatel oleks neid huvitavate teemade osas lihtsam informatsiooni leida.

Autoriõigus

Selle veebilehe sisu on autoriõigusega kaitstud ning omanikuks on Raadiod.com.

Kolmanda osapoole andmetöötlusprotsessorid

Raadiod.com kasutab ainult kolmanda osapoole töötlejaid, kes vastavad Euroopa Liidu üldise andmekaitse määruse (GDPR) nõuetele ja iga kolmanda osapoole töötleja jaoks on olemas andmetöötluslepingud (DPA).